skip to Main Content

I samarbeid med Innovasjon Norge kan vi nå tilby et digitalt opplegg på kurset «Godt Vertskap»

Du får styrket kompetanse for å utvikle eget vertskap og bidra til  en bærekraftig vertskapskultur.

Nå tilbyr vi kurset i webinarform, med stor grad av interaksjon og refleksjon, eget og felles arbeid.

Fokus på å styrke det personlige og unike  både i oss selv, virksomheten og for stedet.  Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra? Fra ansatte til ambassadører!  En kultur som som styrker både attraktivitet, omdømme  og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre ?

Kurset skal gi deltakeren inspirasjon, kunnskap og verktøy til bruk for utviklingen av deltagerens personlige vertskap, og i arbeidet med å skape en strategi for en velkommende kultur i virksomheten.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha startet sin egen prosess med å definere hva som skal prege eget og virksomhetens vertskap, og hvilke skritt man ønsker å ta videre for ønsket adferd. Deltakerne får verktøy for videre arbeid i egen bedrift.

Deltakerne skal også ha en større innsikt i det felles vertskapet og hvordan de kan bidra til et felles løft for destinasjonen.

Kursforløp for Digitalt Vertskapskurs

kursforløp vertskapskurs

Dag 3 kan enten kjøres digitalt eller som en fysisk samling dersom oppdragsgiver ønsker.
Dette gjelder for de kurs som er i regi av en destinasjon/region.

Last ned kursprogrammet

Blir du nysgjerring, ta kontakt for å høre mer om hvordan kurset kan arrangeres og tilpasset for virksomheter, destinasjoner og nettverk.
Märit@vertskapet.no

Tel. 95112605.

Close search
Handlekurv
Back To Top