skip to Main Content

Vertskap er en praktisk filosofi i kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne.
Denne følelsen som gjør godt både hos dem vi møter og samtidig lokker fram det beste i oss som skaper den.

Vertskap betyr å ha en intensjon om å gjøre livet litt lettere og bedre for dem du møter i hverdagen, og betrakte dem som gjester, uavhengig av om de er dine kunder, pasienter, studenter eller kolleger.

Når du møter andre med en åpen, raus og inkluderende holdning, blir kundebegeistring, personlig service, imøtekommenhet, høy kvalitet, vennskap og gjestfrihet en naturlig del av din måte å være på, – ditt gode vertskap.

HVA ER VERTSKAP?
Vertskap er en holdning, både til deg selv
og til omverdenen.
Alt starter med
din egen innstilling.
les mer…

HVORFOR VERTSKAP?
Vertskap bidrar til
bedre motivasjon, arbeidsglede,
samarbeid
og styrket fellesskap.
les mer…

FOR HVEM ER VERTSKAP?
Vertskap er først og fremst for deg,
og derfor også
til nytte og glede
for alle du møter
les mer…

Å LEDE MED VERTSKAP
Å utvikle
en kultur som
brenner for vertskap,
stiller store krav
til oss som ledere.
les mer…


Last ned

Vertskapets Filosofihefte!

Vertskap en holdning
– Ikke kun en stilling

Close search
Handlekurv
Back To Top