skip to Main Content

Vi har utviklet ulike kursopplegg for økt bevissthet og kompetanse
om hva som skal til for å skape vertskap.

NYHET

DIGITALT «VERTSKAPSKURS»
i samarbeid med Innovasjon Norge

Styrket kompetanse for å utvikle eget vertskap og bidra til  en bærekraftig vertskapskultur.

Nå tilbyr vi kurset i webinarform, med stor grad av interaksjon og refleksjon, eget og felles arbeid.

Les mer…

Innovasjon Norge

KURSET
«GODT VERTSKAP – Å SKAPE EN VERTSKAPSKULTUR»

VERTSKAPET har i samarbeid med Innovasjon Norge  tatt frem et  kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Hensikten med kurset  å skape økt forståelse for vertskapets betydning og hva som skal til for å skape en vertskapskultur. Les mer…

Innovasjon Norge

Å LEDE SOM VERT
Et intenst dagskurs eller lunsj-lunsj med fordypelse i vertskapets kunst og hva som skal til for å skape en kultur som brenner for vertskap. Inspirasjon med høy grad av interaksjon og dialog. Introduksjon til «10 nøkler for å skape en vertskapskultur» Les mer…

DET INTERAKTIVE KURSET «MERVERT»
Nytt utviklet interaktivt kurs av Xpectum/Vertskapet i forbindelse med samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge.
Det interaktive e-læringskurset MerVert, består av to deler, en generell vertskapsdel og en Destinasjonskunnskapsdel. Nå i en helt ny utgave 2016, tilpasset mobile løsninger. Les mer…

← Tilbake til TJENESTER

«Når jeg kjenner at
jeg er verdt noe,

våger jeg å være vert»
Seminardeltaker Sverige   


Abonnér på

Vertskapets Nyhetsbrev

Close search
Handlekurv
Back To Top