skip to Main Content

Referanser/Bransjer

Vi har gjennom 14 år i Sverige, Norge og Danmark hatt oppdrag i mange forskjellige bransjer,
i ulike sammenhenger, og med forskjellig grad av involvering.

Alt fra enkelte inspirasjonsforelesninger,  via standardiserte kursopplegg, til omfattende Vertskapsprogrammer og prosesser spesielt tilpasset de enkelte virksomheter, destinasjoner og kommuner.

Hensikten med virksomheten er å sette fokus på holdninger og atferd og skape en åpen, inkluderende og raus kultur – En velkommende kultur for økt attraksjonskraft og økt lønnsomhet.

VERTSKAP FOR DESTINASJONER
Mange destinasjoner i Norge har sett behovet av å samle aktører omkring en felles visjon og strategi for å kunne skape en bærekraftig utvikling . En del i dette arbeidet er å skape et felles eierskap til destinasjonen. Et sterk felleskap for å styrke samskaping og felles løft.

VERTSKAPET har siden 2008  tilbudt et kurs for reiselivet i samarbeid med Innovasjon Norge: «Godt Vertskap- Kunsten å skape en vertskapskultur». Vi har gjennomført mer en 70 slike kurs. Vertskapskurset er et av 12 ulike kurs som Innovasjon Norge tilbyr, og IN har gjennomført en stor undersøkelse rettet mot de nærmere 8000 kursdeltakere på samtlige  kurs (mellom 2008-2014). Mange  kursdeltakere er svært fornøyde, anbefaler gjerne kursene videre og ønsker seg flere og mer fordypende kurs.

Vertskap bidrar til økt lønnsomhet.
43% av deltakerne på Vertskapskurset mener at kurset har bidratt til økt lønnsomhet for deres bedrift.
Dette var høyeste score blant alle kurs. Tilbakemeldingene fra kursdeltakere ligger i gjennomsnitt på 6,2, – på en skala fra 1-7.

VERTSKAP FOR KOMMUNER
Hva skal til for å være en attraktiv kommune for beboere, bedrifter og besøkende?
For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på beboere og bedrifter og tiltrekke og inkludere tilflyttere og besøkende. En velkommende kommune.

Flere kommuner har brukt vertskap som verktøy, med fokus på å være det gode vertskap for kommunens innbyggere og bedrifter. Å ønske kontakt og dialog med kommunens innbyggere. At møtet med kommunens skal oppleves både  som profesjonelt og medmenneskelig og med respekten for individet i sentrum.

VERTSKAP FOR VIRKSOMHETER
Verdiskaping gjennom å sterke interne og eksterne relasjoner for å skape mer en fornøyde kunder/gjester og for å attrahere og beholde de riktige talentene. Hva skal til for å skape en virksomhetskultur der arbeidsglede og engasjement bidrar sterkt til økt lønnsomhet og suksess?

Vertskap bidrar til
økt lønnsomhet.
43% av deltakerne på Vertskapskurset
mener at kurset
har bidratt til
økt lønnsomhet
for deres bedrift.


Abonnér på

Vertskapets Nyhetsbrev

Close search
Handlekurv
Back To Top