skip to Main Content

Vi hjelper virksomheter og steder med å utvikle en velkomstkultur for økt tiltrekningskraft og lønnsomhet.
Dette gjør vi gjennom å sette fokus på en velkommende, inkluderende og åpen holdning.
Vår unike metode bygger på en praktisk vertskapsfilosofi og en styrkebasert tilnærming.

Vertskap kan brukes som verktøy I alle slags bransjer . Vi har erfaring fra bade private og offentlige virksomheter, destinasjoner og kommuner. Vi tilbyr alt fra rene inspirasjonsforelesninger, til kurs og  prosessforløp.

Vår visjon er å være en drivkraft for en «velkommende» verden og å bidra til et mer medmenneskelig samfunn.

Hostmanship Group

VERTSKAPET er en del av et internasjonalt nettverk, Hostmanship Group, med opprinnelse i Sverige i 2003. I dag bedrives virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Nederland og Uganda og et par land til er underveis.

VÄRDSKAPET AB ble startet i Sverige i 2003 av Jan Gunnarsson og Märit Torkelson for å fremme vertskapets betydning for attraksjonskraft og lønnsomhet i den svenske reiselivsnæringen.

VERTSKAPET UTVIKLING AS
Etter et par års fremgang i Sverige økte etterspørsel fra Norge etter vertskapskonseptet.
Den norske virksomheten Vertskapet Utvikling ble dannet i 2010 og eies og drives av den ene gründeren til det svenske VÄRDSKAPET AB, MäritTorkelson. I Norge har vi holdt mer enn 500 vertskapsforelesninger siden 2004. Vi har oppdragsgivere i alle bransjer som har fokus på menneskelige relasjoner.
For reiselivet har VERTSKAPET siden 2008 ett samarbeid med Innovasjon Norge og tilbyr gjennom dem kurset ”Godt vertskap-Kunsten å skape en vertskapskultur”.
Vi har gjennomført mer enn  70 kurs fordelt over hele Norge.
Les mer om kurset her.

Märit Torkelson

er en populær inspirator, engasjerende kursholder og involverende prosessleder som med humor og varme deler sine tanker om vertskap både med  ledere og medarbeidere. Med en vel avveid blanding av fakta, egne hverdagseksempler, idéer og tankevekkende historier tar hun deltakerne med på en reise om vertskap. Hun inviterer alle til å finne og utvikle sine egne styrker og oppdage hvordan de kan by på seg selv
i møte med kunder og kollegaer.

Märit har over 25 års erfaring med vertskap, både nærme gjesten, men framfor alt med lederskap, destinasjonsutvikling og internasjonal markedsføring. Märit er en populær foreleser og har holdt mer enn 700 forelesninger og workshops om vertskap i Norge, Sverige og Danmark. Hun er siviløkonom med vekt på organisasjon & ledelse, med en videreutdanning i
Positiv Psykologi og Strykebasert Ledelse.


Abonnér på

Vertskapets Nyhetsbrev

Close search
Handlekurv
Back To Top