skip to Main Content

VERTSKAPET har i samarbeid med Innovasjon Norge tatt frem et  kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Hensikten med kurset er  å skape økt forståelse for vertskapets betydning og hva som skal til for å skape en vertskapskultur.

Kurset er lagt opp med to moduler. Det er et lunsj-lunsj kurs med en oppfølgningssamling.

Målgruppe er i hovedsak ledere og mellomledere i reiselivsnæringen og offentlige virksomheter
Målet med kurset er at deltakerne skal:
– få økt kunnskap og kompetanse om hvordan man skaper en vertskapskultur
– engasjere seg i definisjonen av den vertskapskultur man ønsker i bedriften
– få større innsikt i destinasjonens felles vertskap og hvordan dette kan bidra til et felles løft .

KURSMODUL 1: «Godt Vertskap»
Introduksjon til det utvidede begrepet av vertskap som holdning. Kurset blander inspirasjonsforelesning med dialoger, refleksjoner og praktiske øvelser på ulike perspektiver av hva som skal til for å skape en vertskapskultur for økt lønnsomhet.
Deltakerne får  hjemmeoppgave å arbeide med til neste kurstilfelle.

KURSMODUL 2:  Oppfølgingsdag «Å skape en vertskapskultur»
Dagens viktigste formål er å fange opp erfaringer og utfordringer deltakerne har
 opplevet i perioden mellom samlingene.
Introduksjon til  «10 nøkler for en sterk vertskapskultur» og vertskapets ledelse.
Etter kursdagen skal deltakerne ha et klarere bilde av hvordan de ønsker å fortsette arbeidet med vertskap i egen virksomhet og for destinasjonen. Kursdeltaker få etter gjennomført kursforløp et kursbevis.

Kurset kan kompletteres med et interaktivt kurs som inneholder et verktøy for å lage et destinasjonskunnskapskurs eller for en virksomhet.
Les mer om det interaktive vertskapskurset…

Utover det standardisert kursopplegget for Innovasjon Norge tilbyr vi tilsvarende kurs/workshop og programopplegg for alle bransjer, tilpasset oppdragsgivers behov og ønsker.

←Tilbake til KURS

Vertskap bidrar til
økt lønnsomhet.
43% av deltakerne på Vertskapskurset
mener at kurset
har bidratt til
økt lønnsomhet
for deres bedrift.

Close search
Handlekurv
Back To Top