skip to Main Content

Vertskap er en holdning, både til deg selv og til omverdenen.
Alt starter med din egen innstilling. Vi ser at en åpen, inkluderende og velkommende grunnholdning til dem du møter og til det som skjer rundt deg , fungerer som en kilde til velkommende tanker, handlinger og avgjørelser.

Fokus er på å bidra til en verden der alle føler seg ventede og velkomne. En verden der våre møter med andre preges av respekt, verdighet, glede og omtanke. En verden der vi heller ser våre likheter enn våre ulikheter.

Vi som brenner for vertskap, mener at en slik holdning er grunnleggende for en virkelig og bærekraftig framgang for oss som individer, våre virksomheter, våre samfunn og vår planet. Vertskap er en praktisk filosofi basert på våre egne og andres erfaringer fra virkeligheten.

Close search
Handlekurv
Back To Top