skip to Main Content

Et intenst dagskurs eller lunsj-lunsj med fordypelse i vertskapets kunst og hva som skal til for å skape en kultur som brenner for vertskap. Inspirasjon med høy grad av interaksjon og dialog. Introduksjon til «10 nøkler for å skape en vertskapskultur»

Eksempler på temaer i løpet av dagen:

Hva innebærer det å lede som vert?
Hvordan bygger vi tillit og skaper forutsetninger for at medarbeidere vil og tør å gi mer i møtet med andre og hverandre?
Vertskap og styrkebasert ledelse, hvordan henger det sammen?
Hva skjer når vi tenker vertskap i stedet for tradisjonelt lederskap?
Vertskap og arbejdsglede?
Hvordan finner vi egne og andres styrker for å utvikle vertskapet?
Hva innebærer rollen som det gode foredømmet?

←Tilbake til KURS

Close search
Handlekurv
Back To Top