skip to Main Content

HVORDAN styrke engasjement og tillit i en foranderlig hverdag?

Vertskap er et virksomt og praktisk verktøy som brukes innad i virksomheten for å ta vare på og utvikle det viktigste interne potensialet for øket lønnsomhet, endringsvilje, tillit og innovasjon, – nemlig organisasjonskulturen.

Verktøyet brukes både i private bedrifter, offentlige virksomheter og i frivillige organisasjoner. Verktøyet baserer seg på vertskapsfilosofien og virker gjennom prosesser som har bred medvirkning og mobiliserer hele organisasjonen- skape et felles engasjement for virksomhetens formål.

Vertskapsprossene engasjerer så vel ledere som ansatte på alle nivåer.

Prosessene sikter mot å skape engasjement, identifisering og eierskap hos den enkelte og sterke felleskapet. Vi setter et positivt fokus på viktigheten av individuell holdning og innsats for felles framgang og øket lønnsomhet.

Et av de viktigste nøkkel-momentene i Vertskapsprosessene er styrkebasert ledelse og involvering. Dette bidrar til bade styrket felleskap og arbeidsglede

Resultatet blir at organisasjonen møter både seg selv og sine utfordringer på en ny og velkommende måte. En selvsagt «bonus» er at denne holdningsendringen ikke bare «rammer» internt, den økede relasjonskompetansen gjør at man også ønsker eksterne kontakter, kunder og leverandører velkommen på en autentisk måte.

Er du spesielt interessert i styrket kunde-/gjeste-tilfredshet? Les om hvordan

Er du nysgjerrig på å få vite hvordan en Vertskapsprosess kan gjennomføres hos dere?
Ta kontakt med Märit, for en uforpliktende samtale

org-stor
Close search
Handlekurv
Back To Top