skip to Main Content

Hvordan skape en velkomstkultur basert på profesjonell og personlig imøtekommenhet?

Det vrimler av nesten like tilbud og tjenester i alle bransjer.
Sett deg selv i kundens sted. Hvorfor skal du velge en tilbyder framfor en annen?
I en verden med tøff konkurranse, er det de emosjonelle opplevelsene du har i møte med en virksomhet, som blir avgjørende for hva du velger. Et møte der du får mer enn forventet og opplever at noen lytter til deg, er oppriktig interessert i deg og dine spesifikke behov, er den beste garantien for at du kjøper, og kjøper igjen.

Så hva hindrer oss som tjenestetilbydere og bli den som gir kunder slike opplevelser som vi selv ønsker? Hvordan kan vi arbeide for å bli den tilbyderen som våre kunder foretrekker?

Vertskap er et virksomt og praktisk verktøy som brukes innad i virksomheten for å ta vare på og utvikle en kultur der kundens behov og opplevelse er i fokus. Vertskapsprossene engasjerer så vel ledere som ansatte på alle nivåer. Prosessene sikter mot å skape engasjement, identifisering og eierskap hos den enkelte og skape personlige kundeoplevelser som styrker varemerket. Under en vertskaps prosess jobber vi med:

• Å ville vertskap, alt starter med individet, med oss selv
• Å finne mot til virkelige møter med kunder og hverandre, en styrkebasert tilnærming.
• Å identifisere de faktorene som gjør at møter oppleves som meningsfulle og bidrar til sterke relasjoner

Resultatet blir et endret fokus, der vi går fra Service til Vertskap.
Å sette fokus på møtet mellom mennesker, er en langsiktig investering og en avgjørende faktor for framgang. En gledelig bieffekt av det endrede fokuset på MØTET, er at det også virker internt. Den økede relasjonskompetansen gjør at man også ønsker hverandre på arbeidsplassen velkommen på en autentisk måte!

Er du nysgjerrig på å få vite hvordan en Vertskapsprosess kan gjennomføres hos dere?
Ta kontakt med Märit, for en uforpliktende samtale

Close search
Handlekurv
Back To Top