skip to Main Content
 • Hvordan går man fra å være inspirert til å skape en varig endring i hverdagen i virksomheten?
 • Hvordan skaper man og /eller beholder en sterk velkomstkultur?
 • Hvordan får man et verdigrunnlag å bli en levende del av virksomhetskulturen?
 • Hvordan skaper vi bedre interne relasjoner og styrket arbeidsglede?

Vertskapsrosess er vår fellesbetegnelse på program og forløp for virksomheter og destinasjoner som virkelig ønsker å skape endring. Vertskap kan brukes som verktøy i mange endringsprosesser, å skape lyst og kultur for endring.

Opplegg tilpasses virksomhetens ønske, ståsted og størrelse.

Programmet består oftest av forankringsseminar leder-workshop, inspirasjon i form av forelesning eller bøker, etterfølgt av dialog/workshop for å skape felles eierskap til temaet. E-lærings-kurs hvis man ønsker å sikre individuell  refleksjon og kompetanse. Vertskapet har tat frem et konsept «10 nøkler for å skap en vertskapskultur», der vi velger ut de mest relevante områdene for den aktuelle oppdragsgiveren.

Et program eller prosess kan omfatte hele personalstyrken, utvalgte yrkesgrupper/avdelinger eller kun ledelsen. Et vertskapsprogram eller en prosess uformes helt etter behov, tid og andre tilgjengelige ressurser, samt hvilke andre prosesser oppdraget eventuelt kan kobles til.

To eksempler på Vertskapsprogram

A. En kommune med 500 ansatte.

 • Forankringsseminar med ledelsen – Hva skal til for å lykkes?
 • Inspirasjonsforelesninger for alle ansatte
 • Lederworkshop “ 10 nøkler for å skape en vertskapskultur”
 • En  halv/heldag for all emedarbeider for å skape eierskap til felles mål.
 • En heldag for nøkkelpersoner i det videre arbeidet,  «Vertskapsinspiratører»

B. En virksomhet med 50 ansatte.

 • Inspirasjonsforelesning
 • Boken «Det gode vertskapet»
 • 2 Halvdagkurs, for å skape en felles forståelse og eierskap til temaet.
 • Tid til eget arbeid/refleksjon  mellom treffene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om deres behov og ønsker.

← Tilbake til TJENESTER

Vertskapets kortstokk og hefte
Close search
Handlekurv
Back To Top