skip to Main Content

Vi har opgaver i både private og offentlige virksomheder, i rejse- og turismeindustrien, destinationsselskaber, kommunale forvaltninger, sundhedsvæsenet, handel, interesseorganisationer m.m. Opdrag med forskellige grad af involvering. Herunder finder du nogle af vores referencer samt en kort beskrivelse af hvad og hvordan vi har udført opgaven samt resultatet.

Hvis du ønsker at tale med nogen af vores referencer, eller ønsker du yderligere information er du meget velkommen til at kontakte vores værtskabsafdeling i Danmark hos Charlotte Konradsen Ayed, på mail: charlotte@vaertskabet.dk
– så formidler vi kontaktoplysninger.

Sygehus Sønderjylland

Opgave:
 At styrke den sociale kapital, som var afgørende for at service centret ydede den bedste service til patienter.

Hvordan:
 Udviklingsseminar for Centerledelsen, en heldagsworkshop og uddannelse af 10 værtskabsambassadører, samt et 2-dages kursusforløb for alle 350 ansatte med en praktisk indfaldsvinkel til værtskabsrollen.

Resultat: 
MTU målinger viser positive resultater på den Sociale Kapital. Medarbejdere og ledere er kommet tættere på hinanden og trækker i fælles retning, med fælles mål.

Slagelse Bibliotekerne

Opgave: 
At styrke den personlige formidling på Slagelse Bibliotekerne

Hvordan: 
Igennem en workshop for ledelse og medarbejdere fik deltagerne rum til fordybende dialoger, hvor der blev reflekteret over eget personlige værtskab, både i samarbejdet med kollegaer og i mødet med brugeren. Der blev udviklet konkrete forslag til handlinger og måder at vise værtskabet på.

Resultat: Stort engagement og dialog omkring mulighederne i mødet med brugeren. Værtskabskoordinatorer sikrer de gode historier kommer frem og eksempler peger på, at medarbejdernes måde at formidle til borgeren på er styrket.

Kost og Ernæringsforbundet

Opgave: 
At skabe fokus omkring værtskabet i institutioner, på plejehjem og hospitaler til forbundets medlemmer. Der har været særlig fokus på anvendelse af værtskabet i forbindelsen med rollen som måltidsvært der er indført på flere hospitaler og plejehjem.

Hvordan: 
På en workshop fik medlemmerne inspirationsoplæg om værtskab,
fulgt op af aktiviteter, hvor man arbejdede med at sætte ord på værtskab.

Resultat: 
Der blev udviklet over 100 værtskabsudsagn, der satte fokus på mødet mellem mennesker og det værtskab der skal udleves til ex. patienter, beboere og børn på institutioner.

VÆRTSKAB OG BRANCHER

Værtskab er en effektiv, inspirerende og bæredygtig holdning, der sikre en professionel tilgang overfor kunder og mellem kollegaer. Værtskab som værktøj er relevant og kan bruges i alle typer virksomheder og brancher, hvor mødet mellem mennesker er en vigtig del af virksomheden.

DESTINATIONER
Værtskab – et vigtigt værktøj til virksomhedens bundlinje – det siger virksomhederne!
43% af deltagerne på kurset ”Godt Værtskap” udtaler, at kurset bidrager til øget indtægt for virksomheden.

En norsk undersøgelse fra 2014 viser at kurset det gode værtskab hjælper virksomhedernes bundlinje. Undersøgelsen er baseret på 8000 deltagere og 12 forskellige kursustyper. Her svarer 43% af de adspurgte, at værtskab har styrket virksomhedens indtægt. Kurset godt værtskab var det kursus, der scorede højest blandt de 12 udbudte kurser, der indgik i undersøgelsen.

KOMMUNER
Hvem er vi til for? Hvordan bliver vi en attraktiv kommune for vores borgere, virksomheder og besøgende? Hvad skal der til?

Hvordan balancerer man rollen som den professionelle myndighedsudøver med personlig og autentisk imødekommenhed overfor borgere? Flere og flere kommuner bliver bevidste om vigtigheden af at skabe en velkommende kommune. Mere end 100 af Sveriges 290 kommuner har allerede arbejdet sammen med Værtskabet på forskellige indsatsområder. Vi ved, at en af de vigtigste årsager er, at man vil øge sin tiltrækningskraft ved at fokusere på modtagelse, møder og relationer.

Hvordan? Værtskab -et mindset og et praktisk værktøj!

VIRKSOMHEDER
Værdiskabelse gennem stærke interne og eksterne netværk og relationer, der skaber flere tilfredse kunder og fastholder talentfulde medarbejdere. Hvad er det, der skaber en velkommende virksomhedskultur? Hvem skaber den arbejdsglæde og det engagement fra ansatte, som er så vigtigt for virksomhedens succes og lønsomhed?

Værtskab – et mindset og et praktisk værktøj!

Vaertskabs badge
Close search
Handlekurv
Back To Top