skip to Main Content
 • Hvordan går man fra at være inspireret af værtskabstanken til at gøre noget som virkelig giver en ændring i hverdagen?
 • Hvordan skaber man og bevarer man en imødekommende kultur?
 • Hvordan får man et værdigrundlag til at blive en levende del af virksomhedskulturen?
 • Hvordan styrker vi den sociale kapital og arbejdsglæden?

Værtskabsprogrammet er fællesbetegnelsen for de foredrag og kursusoplæg vi tilbyder til organisationer og virksomheder. Værtskab kan bruges som et værktøj i mange forandringsprocesser, for at skabe lysten til, og kulturen, til en ændring.

Vores oplæg tilpasses virksomhedens ønske, ståsted og størrelse.

Processen består oftest af et forankringsseminar, leder-workshop, inspiration i form af forelæsning eller bøger, efterfulgt af dialog/workshop for at skabe fælles ejerskab til temaet. E-lærings-kursus hvis man ønsker at sikre den individuelle refleksion og styrkede kompetence. Værtskabet har udviklet et koncept «10 nøgler for at skabe en værtskabskultur», hvor vi vælger de områder, der er mest relevante for den aktuelle opdragsgiver.

Et program eller en proces kan omfatte hele personalegruppen, udvalgte faggrupper/afdelinger eller kun ledelsen. Et værtskabsprogram eller en proces udformes helt efter behov, tid og andre tilgængelige ressourcer, samt hvilke andre processer opgaven eventuelt kan kobles til.

 

Eksempel 1 på et værtskabsforløb

Hvem: En kommune med 500 ansatte.

 • Forankringsseminar med ledelsen.
 • Inspirationsforelæsninger for alle ansatte
 • Lederworkshop ”10 nøgler til at skabe en velkomstkultur”
 • Hel dag for nøglepersoner i det videre arbejde – «Værtskabsinspiratorer».

Eksempel 2 på et værtskabsforløb

Hvem: En privat virksomhed med 50 ansatte.

 • Inspirationsforelæsning
 • Bogen «Det gode værtskab»
 • 2 Halvdags kurs/dialoger med tid til at arbejde med deres eget værtskab i virksomheden.
 • Tid til egen refleksion/hjemmeopgaver mellem træffene

Tag gerne kontakt med os her.
Vi vil gerne i dialog omkring mulige oplæg ud fra jeres behov og ønsker.

← Tilbage til YDELSER

Vertskapskursus-plakat
Close search
Handlekurv
Back To Top