skip to Main Content

Å være en attraktivt destinasjon eller kommune er vel noe alle ønsker!
For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på beboere og bedrifter og tiltrekke besøkende og tilflyttere.
Så hva skal til?

Vertskap er et virksomt og praktisk verktøy for stedsutvikling gjennom å sette fokus på fellesskapet og hvordan vi ønsker å være overfor andre og hverandre.

Verktøyet brukes både i destinasjoner, kommuner og regioner. Det baserer seg på vertskapsfilosofien og virker gjennom prosesser som har bred medvirkning og mobiliserer mange ulike aktører I samfunnet. Målet er å skape et felles eierskap for samfunnsutviklingen.

Vertskapsprossene engasjerer så vel ledere som ansatte på alle nivåer. Prosessene sikter mot å skape engasjement eierskap og på å bygge tillit hos forskjellige aktører. Vi setter et positivt fokus på viktigheten av individuell holdning og innsats for felles framgang. Vi skaper stolte og optimistiske ambassadører for stedet.

Resultatet av en Vertskapsprosess for velkommende stedsutvikling er et styrket omdømme og økt attraksjonskraft. En velkommende kultur.
Et velfungerende lokalsamfunn, der folk er stolte av å høre til og er bevisste på sine felles verdier, virker forlokkende på tilflyttere og turister besøkende og befordrer næringsvirksomhet.

Er du spesielt interessert i å utvikle en bedrift, kommunal virksomhet
eller frivillig organisasjon?

Les om:
Hvordan Vertskap kan styrke arbeidet med en raus og tillitsbasert organisiasjonskultur.

Er du nysgjerrig på å få vite hvordan en Vertskapsprosess
kan gjennomføres hos dere?

Ta kontakt med Märit, for en uforpliktende samtale

stort-sted

«Der godtfolk er,
kommer godtfolk til»

Close search
Handlekurv
Back To Top